Bizimle İletişime Geç

Üniversite

Ankara Üniversitesi’nden ‘KampüsKart’ dayatması: Okula giremezsiniz!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2014 yılında yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen öğrencilere KampüsKart dayatmasında bulunuyor

Üniversitesi Rektörlüğü, Vakıfbank ile anlaşması imzaladı. ’ten yapılan açıklamada aynı zamanda Vakıfbank kartı olan KampüsKart’ın okuldaki geçerli tek kart olacağı duyuruldu.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, konuya ilişkin açıklamasında; KampüsKart’ı almayan öğrencilerin okula dahi alınmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Üniversitesi, Kampüs Kart’a başvuru yapmayanların kampüslere girmelerinin, yemekhanelerden, diğer sosyal tesislerden ve kütüphaneden yararlanmalarının mümkün olmayacağını belirterek bileşenlerini bu kartlara başvurmak zorunda bırakmaktadır. Üniversitelerin ticarileştirilmesinin ve şirket mantığıyla yönetilmesinin bir ayağı olan Kampüs Kart’ın zorunlu hale getirilmesi ile üniversitenin bir parçası olmanın koşulu, kişisel bilgileri bankayla paylaşmak ve “müşteri” olmayı kabul etmek olacaktır. Yüksek güvenlikli duvarlarla çevrelenen kampüsler, yalnızca banka müşterilerine açık olan ve onların da her an gözetim altında tutulduğu mekânlara dönüştürülmektedir.”

Mahkeme kararı hatırlatıldı

Açıklamada, 2014 yılında açılan bir davada KampüsKart uygulamasına ilişkin verilen kararı hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Ayrıca, 2014 yılında gündeme gelen Kampüs Kart uygulaması ile ilgili olarak Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ‘ kimlik kartı verilmesinin bir bankanın müşterisi olma şartına bağlanamayacağı’nı ileri sürerek açtıkları davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş (Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.03.2014 tarih, 2014/70 E. sayılı kararı), Kampüs Kart uygulamasına son verilmiştir.

İlgili:  İşte isim isim Cebeci’nin satırlı saldırganları ve sicilleri

Gerek doğrudan A.Ü. Rektörlüğü’nün taraf olduğu davada verilen yürütmeyi durdurma kararında, gerekse diğer üniversitelere karşı verilen iptal kararlarında (örn. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2012/182 E., 2012/388 K. sayılı kararı; İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2012/507 E., 2012/1740 K. Sayılı kararı, Adana 2. İdare Mahkemesinin 2014/1421 E., 2015/1158 K. Sayılı kararı..); “kişisel verilerin korunmasının anayasal bir yükümlülük olduğu; üniversitelerin öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına ilişkin kişisel verileri bu kişilerin rızası olmaksızın bankalara aktarmasının Anayasaya aykırı olduğu; bankaların ancak ilgilinin (müşterinin) bizzat kişisel verilerini paylaşması üzerine hesap açabilecekleri, sözleşme düzenleyebilecekleri; rıza alınmadan hiçbir surette hesap açılamayacağı” vurgulanmaktadır. Ayrıca üniversite yönetimleri, herhangi bir ticari kuruma başvuru yapmak zorunluluğu olmaksızın, çalışanlarına ve öğrencilerine gerekli kimlik belgesini temin etmekle yükümlüdür”

‘Kişisel verilerin korunmasında Ankara Üniversitesi gerekli önlemleri almış mıdır?’

Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi, yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:

“Kampüs Kart, üniversite çalışanlarının zorunlu olarak kullanacakları bir kimlik kartı ise neden başvuru yapmak gerekmektedir? Üniversite çalışanlarının kimlik bilgileri A.Ü. Personel Dairesi’nde bulunmamakta mıdır?

İlgili:  Üniversiteli Dayanışma Ağı kuruldu!

Kampüs Kart’la ilgili olarak başvuru yapılması istenen web sayfasına, TC Kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası gibi bilgileri girmek gerektiğinden ve bu bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi mağduriyetler yaratacağından, sözkonusu web sayfasının güvenliği sağlanmış mıdır?

Kampüs Kart’a başvurmak kişisel verilerin bankaya aktarılması konusunda bir rıza bildirimi olarak mı kullanılacaktır?

Anayasal bir yükümlülük olan kişisel verilerin korunması konusunda Ankara Üniversitesi gerekli önlemleri almış mıdır?”

Yayındayız

Sınıfsal Bakış

Sizin için Önerilenler

Yazarlar

Üniversite