Bizimle İletişime Geç

Aktüel

Arabuluculuk Yasası, Meclis’ten geçti!

Arabulucuk Yasası, Meclis’ten geçti. Yasa ne getirecek?

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Tasarı İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren düzenlemeyi de içeriyor.

Ne olacak?

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Davacı, ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya ara bulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyecek. Ara bulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde ara bulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Tarafların ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, ara buluculuk ücreti, ara buluculuk asgari ücret tarifesinin eki ara buluculuk ücret tarifesinin ikinci kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Bu durumda ücret, tarifenin birinci kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamayacak.

İlgili:  Ülke talan edilirken TBMM Çevre Komisyonu 300 gündür tatilde

Yayındayız

Sınıfsal Bakış

Sizin için Önerilenler

Yazarlar

Aktüel