Bizimle İletişime Geç

Aktüel

Başkanlık anayasasının tekme ve yumruklarla geçen 4. ve 5. maddeleri

AKP’nin başkanlık sistemini de içeren 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 4. ve 5. maddeleri tekme ve yumruklarla geçti

AKP’nin başkanlık sistemini de içeren 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin dördüncü ve beşinci maddeleri de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın “TBMM’nin Seçim Dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi” olarak değişiyor.  486 milletvekili katıldığı gizli oylamada 4. madde, 343 kabul, 139 ret oyu aldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

354 milletvekili katıldığı 5. madde oylamasında ise, 343 kabul, 7 ret oyu çıktı. 3 boş, 1 geçersiz oyun çıktığı oylamaya CHP milletvekilleri katılmadı.

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM’nin görevleri ve yetkileri, “kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek” olarak sıralanıyor.

Yorumlar

Sınıfsal Bakış

Aktüel