Bizimle İletişime Geç

Kent-Ekoloji

‘Cumhuriyet’in temsil mekanları hedef alınıyor’: AKP gözünü Anıtkabir’e dikti

AKP’nin rant sevdası, Anıtkabir’i de hedef almaya başladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuya ilişkin bir açıklama yaptı

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “ Koruma Amaçlı İmar Planı” değişikliklerine ilişkin meclis kararının planları 1 yıl sonra askıya çıktı. Süreci yakından takip eden Ankara Şubesi duruma tepki göstererek, “Askıya çıkan plan değişikliğinde yeni yapılaşma öngörülüyor. tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz” açıklamasında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı , konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu plan değişikliği Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan ve bunu mekana yansıtarak, bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, Baraj Gazinosu’nu, Su Süzgeci’ni, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkan bakış açısının, birçok yıkımı daha gerçekleştirdikten sonra Anıtkabir’e yöneleceğinin adımlarıdır.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2016 tarihinde aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda değişikliğe gidilerek daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü ortadan kaldırılarak, Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması kararı getirilmiştir. Yani planda kamulaştırıp “B” alanı ile birleştirilmesi hükme bağlanmışken bu hüküm plan değişikliği yapılarak plandan çıkartılmıştır. Yine Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu 37.960 metrekarelik alanda yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür. Ayrıca, Anıtkabir Tarihi Sit Alanı KAİP’te alanı olarak gösterilen alan askeri alan olarak belirlenerek yapılaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Plan, plan yapma tekniği açısından şeffaf değil, meclis kararındaki “C” alanı planda gösterilmemiş. Her ne sebeple olursa olsun Anıtkabir alanı ne bir kışla nede sağından solundan alanı daraltılarak, konut olarak kullanılması öngörülen bir alandır. Bu plan değişikliği Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan ve bunu mekana yansıtarak, bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, Baraj Gazinosu’nu, Su Süzgeci’ni, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkan bakış açısının, birçok yıkımı daha gerçekleştirdikten sonra Anıtkabir’e yöneleceğinin adımlarıdır. Koruma kurulunun bu uygulamaya izin veren kararı ile birlikte plan değişikliğini yargıya taşıyacağız.Kamuoyunu bu süreçte duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Yayındayız

Sınıfsal Bakış

Sizin için Önerilenler

Yazarlar

Kent-Ekoloji