Bizimle İletişime Geç

Politika

Demirtaş’a hakaret eden Erdoğan hakkında tazminat davası

Erdoğan hakkında Demirtaş’a yönelik ‘terörist’ sözleri nedeniyle tazminat davası açıldı

Genel Başkanı   hakkında, G20 toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Selahattin hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle manevi açılması talebiyle başvuruda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde, Selahattin Demirtaş’ın 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildiği, 23. 24. ve 25. dönemlerin tamamında kesintisiz bir şekilde milletvekilli olduğu, bu görevi halen yürüttüğü ve ’de grubu bulunan 3. büyük parti olan Halkların Demokratik Partisinin Eş Genel Başkanı olduğu belirtildi.

Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğu da hatırlatılan dilekçede, Demirtaş’ın ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı, ’nin en etkili muhalefet liderlerinden biri olduğu vurgulandı.

‘Masumiyet karinesi çiğnendi’

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı ’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 toplantısının ardından Demirtaş’a yönelik ifadelerine yer verilen başvuru dilekçesinde, Erdoğan’ın bu ifadelerinin TCK’nin “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz”, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” bölümlerini içeren çok sayıda maddesini ihlal ettiği, gerekçeleriyle belirtildi.

İlgili:  Koltuk değneği şaşırtmadı: OHAL devam etmeli, Adalet Yürüyüşü şov

Erdoğan’ın bu açıklamaları ile Demirtaş’ın hukuk güvenliği ve Anayasanın 36. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince sahip olduğu adil yargılanma hakkının da Erdoğan tarafından kabul edilemez şekilde, ihlal edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

‘Kişilik haklarına saldırı’

Başvuru dilekçesinde Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının tamamının Demirtaş’ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi.

Demirtaş’ın Anayasanın 9, 10, 11, 12, 17, 36, 38, 103, 104 ve 138. Maddeleri ile AİHS’nin 6. ve 8. Maddeleri uyarınca korunan bir dizi hakkının ihlaline neden olan Erdoğan’ın haksız saldırısı nedeniyle; saldırıyı kınayan bir karar verilmesine ve bu kararın yayımlanmasına, 08.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, 60.584,89 TL “manevi tazminata” hükmedilmesine, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talep edildi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan talep edilen tazminat miktarı olan 60.584,89 TL (altmış bin beş yüz seksen dört lira, seksen dokuz kuruş) 7 Haziran 2017 seçimlerinde ’ye oy veren her seçmen adına 1 kuruştan hesaplanarak belirlenmiştir.

Yayındayız

Sınıfsal Bakış

Sizin için Önerilenler

Yazarlar

Politika