Bizimle İletişime Geç

Aktüel

Haziran: Birlikte başarabiliriz, başkanlığa ve sivil darbe anayasasına hayır!

Birleşik Haziran Hareketi, AKP anayasanın Meclis’te görüşülmesi öncesi yaptığı açıklamada, “Memleket için yeni bir yol açacağız, birlikte başarabiliriz” vurgusu yaptı

Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN), AKP anayasasının Meclis’te görüşülmesi öncesi yayımladığı yazılı açıklama ile milyonlara birlikte mücadele çağrısı yaptı. Haziran açıklamasında, söz konusu anayasa yapım sürecinin bir dayatma olduğunun altı çizilerek, “Başkanlık Anayasası Meclis’ten derhal geri çekilmelidir” denildi.

Haziran’ın “Başkanlığa ve Sivil darbe Anayasası’na hayır” başlıklı açıklamasının tamamı şöyle:

“Dikta Anayasası bugün Meclis’te görüşülmeye başlandı.

AKP’nin sunduğu bir anayasa değişiklik önerisi değil, fiili uygulamalarla adım adım gerçekleştirilen rejim değişikliğinin meclis aracılığıyla yasallaştırılma girişimidir.

Uygulanan yöntem, 12 Eylül askeri faşist diktasının anayasal hale getirilmesinden farksız bir yöntemdir.

Bu bir dayatmadır. Anayasa değişikliğinin sunulduğu Meclis, OHAL’le birlikte işlevsizleştirildiği için gayri hukukidir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendi sivil darbesini gerçekleştiren AKP Saray iktidarı, OHAL ve KHK’lar üzerinden uygulamaya koyduğu yeni rejimi kalıcılaştırmak için anayasa değişikliği istemektedir.

Mevcut anayasayı tanımayarak ilga edenlerin, kaosu bir yönetme tarzı olarak benimseyerek memleketi bir katliamlar ülkesi haline getirenlerin ‘huzur ve istikrar’ adına anayasa değişikliği önermeleri gayri nizamidir, gayri meşrudur.

OHAL uygulamaları ile tüm muhalefet güçleri üzerinde baskı kurulduğu, karşı çıkanın AKP medyası tarafından ‘terörist’ ilan edildiği bir ortamda her şey güllük gülistanlık gibiymiş gibi meclis oylamasına gidilmesi komedi değilse eğer muhatapların aklıyla alay etmektir.

AKP, bu dayatmaya son vermeli, Başkanlık Anayasası Meclis’ten derhal geri çekilmelidir.

HAZİRAN, Başkanlık dayatmasına karşı memleketi, yaşamı, geleceği ve halkı savunmak için dün olduğu gibi bugün de kararlı bir şekilde sesini yükseltecektir.

Bu memleket saltanat heveslilerinden, Başkanlık adı altında gündelik hayatımızı hapishaneye çevirmek isteyenlerden büyüktür.

Bugünden itibaren ülkenin dört bir yanında Başkanlığa karşı HAYIR sesini yükseltecek, ‘Dikta Anayasasına Hayır’ diyen tüm yurttaşlarımızla birlikte memleket için yeni bir yol açacağız.

Baskılara, gözaltılara ve tüm engellemelere rağmen yapabiliriz, birlikte başarabiliriz!”

Yorumlar

Sınıfsal Bakış

Aktüel